Mindfulness & Compassion

Mindfulness, medveten närvaro eller uppmärksam närvaro är tre olika benämningar på förmågan att vara i nuet och genom det vara riktigt närvarande i sitt eget liv. Detta är en förmåga vi alla har, men som många av oss tappat bort i dagens tillvaro med högt tempo och mycket stress.
Genom att öva oss i att vara uppmärksamma på det som pågår i oss och runt omkring oss kan stunderna bli allt fler när vi verkligen är just här och just nu.
Att öva är egentligen ganska lätt. Allt vi gör, när vi går, sitter, äter, lyssnar på musik, är med barnen osv. ger oss möjligheter att träna. Utmaningen är att stanna upp ett ögonblick, och upptäcka det som pågår.

Man kan öva på egen hand genom att läsa och lyssna på guidade övningar på cd-skivor. Ett bra sätt att komma i gång kan vara att gå en kurs och öva tillsammans med andra. HeartMind erbjuder kvällskurser i mindfulness.

 

Mindfulness som stresshantering

Mindfulness är ett mycket effektivt sätt att lära sig hantera den stress vi alla möter i våra liv. Att mindfulness är verksamt mot stress både på arbetet och i privatlivet är vetenskapligt dokumenterat. Utöver minskad stress märks ger också mindfulness ett ökat välbefinnande i både kropp och själ.

Läs mer under  Utbildning och kurser