Handledning

 

Handledning

HeartMind erbjuder kvalificerad handledning till både enskilda och arbetsgrupper.
Kerstin Hennerdal är handledarutbildad vid SAPU, och arbetar utifrån ett relationellt och integrativt synsätt. Handledning utformas utifrån önskemål. Fokus kan ligga på patient/klientarbete, rollutveckling eller grupp- och organisationsfrågor eller en kombination av dessa.

Kerstin Hennerdal har lång erfarenhet av att handleda läkare under utbildning och har handlett i psykoterapi vid flera psykoterapiutbildningar, bl.a  på psykologprogrammet i Örebro.

För personal i överordnad ställning erbjuds mentorshandledning eller coachingsamtal.

Bland enheter som anlitar HeartMind för handledning kan nämnas offentlig och privat barnpsykiatri i Stockholm, BUP och vuxenpsykiatrin i Örebro och Mälardalens högskola, Astrid Lindgrens barnsjukus och Beroendecentrum i Stockholm.